11/9/18

Tháp và căn cứ lạ trên mặt trăng bị lộ trong loạt ảnh từ Apollo 10 của NASA

Tháp và căn cứ lạ trên mặt trăng bị lộ trong loạt ảnh từ Apollo 10 của NASA


Ngày phát hiện: ngày 8 tháng 8 năm 2018
Vị trí khám phá: Mặt trăng trái đất, Apollo 10
Ảnh nguồn: https://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/frame/?AS10-27-3906

Tôi tìm thấy căn cứ này trên mặt trăng của Trái đất. Căn cứ này rõ ràng được xây dựng bởi kỹ thuật tiên tiến bởi vì nó có mặt đáy bằng phẳng một cách hoàn hảo mà không thể tổn tại với một địa hình tự nhiên đường kính tới 5 dặm. 

Tuy nhiên nó thực sự có thể là một con tàu ngoài hành tinh đang đậu lơ lửng trên bề mặt. Điều đó sẽ giải thích thuyết phục hơn. Ngoài ra, còn có một cái tháp gần nó cao khoảng 0,3-0,5 dặm (800m). Đây là bằng chứng thuyết phục rằng người ngoài hành tinh tồn tại, chúng ta có thể đưa NASA ra tòa và sử dụng điều này để buộc họ phải nói sự thật về sự tồn tại của người ngoài hành tinh.
Vui lòng trích dẫn link nguồn khi copy nội dung bài viết này! Trân trọng cảm ơn

Bài cũ hơn
Bài mới hơn

post written by:

0 comments: