Bảo Mật

Các chủ sở hữu của http://www.thoidaitamlinh.top theo chính sách bảo mật rất chặt chẽ. Là một trang web khắc phục có uy tín, chúng tôi phục vụ cho các nhu cầu của người sử dụng và do đó cung cấp cho tầm quan trọng cao đối với chính sách bảo mật.

* Loại thông tin nào chúng tôi thu thập?

Đối với chỉ đơn giản là xem trang web, chúng tôi không cần bất kỳ loại thông tin từ cuối cùng của bạn. Tuy nhiên, chúng ta cần phải thu thập thông tin cơ bản nhất định của bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi, trả lời một cuộc thăm dò hoặc điền vào một mẫu đơn. Các loại thông tin mà bạn có thể cần phải cung cấp là:

- Tên:
- Tuổi:
- Địa chỉ Email:
- Tính:
- Quốc tịch:

* Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn?

Không có vấn đề, cho dù bạn đang sử dụng trang web của chúng tôi để gửi một yêu cầu hoặc chỉ đơn giản duyệt các trang web của trang web của chúng tôi, chúng tôi đảm bảo các thông tin riêng tư cá nhân của bạn được an toàn với chúng tôi. Để cung cấp đầy đủ thông tin giá trị để bảo vệ được cung cấp bởi bạn trực tuyến, chúng tôi đã thiết kế trang web của chúng tôi trong một cách như vậy mà có thể không có kết thúc lỏng lẻo trong việc bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Những tuyên bố bảo mật được thiết kế sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng và cập nhật thường xuyên được thực hiện để đảm bảo bảo vệ đầy đủ các thông tin cá nhân. Quy trình bảo mật rất tinh vi và công nghệ được sử dụng để đảm bảo bảo vệ khỏi những truy cập trái phép, sử dụng không đúng các thông tin được cung cấp bởi người sử dụng.

Như chúng tôi đánh giá các thông tin cá nhân của người dùng, chúng tôi đã đưa ra một môi trường an toàn và an toàn. Chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp an ninh để duy trì sự an toàn của thông tin cá nhân của bạn khi bạn đặt hàng hoặc nhập, gửi, hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn.

Tất cả các cơ sở dữ liệu của trang web của chúng tôi có thể truy cập bởi những người được ủy quyền có quyền truy cập đặc biệt tới hệ thống như vậy, và được yêu cầu để giữ cho các thông tin bí mật. Mục đích và mục tiêu của hệ thống bảo mật này là để tạo ra một mức độ cao của sự tin tưởng của người tiêu dùng và sự tự tin khi sử dụng trang web này.

* Do chúng tôi tiết lộ bất cứ thông tin cho bên ngoài?

Chúng tôi không bán, thương mại, hoặc chuyển giao bất kỳ các thông tin do bạn cung cấp cho bên ngoài. Thông tin có thể được tiết lộ cho bên thứ ba đáng tin cậy người giúp đỡ trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, nhưng nó được thực hiện như vậy chỉ khi các bên đồng ý giữ bí mật thông tin này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc này là hợp tuân thủ pháp luật, thực thi chính sách trang web của chúng tôi, hoặc bảo vệ chúng ta hoặc người khác quyền, tài sản, hoặc sự an toàn.

Có bất kỳ loại chiếu tuổi?

Chúng tôi hoạt động website này phù hợp với trẻ em Bảo mật trực tuyến luật bảo vệ. Do đó, chúng tôi không cho phép đăng ký bằng cách, và sẽ không thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân từ, bất cứ ai dưới 13 tuổi. Yêu cầu này được niêm yết rõ ràng trong quá trình đăng ký. Trang web, các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đều hướng đến những người có ít nhất là 13 tuổi trở lên.

Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã vô tình nhận được thông tin từ một người dùng đã đăng ký dưới tuổi mười ba, chúng tôi sẽ xóa các thông tin từ hồ sơ của chúng tôi ngay sau khi chúng tôi nhận được để biết về nó.

* Sẽ có bất kỳ thay đổi chính sách bảo mật này?

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi chính sách bảo mật này từ thời gian để thời gian có hoặc không có thông báo. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng tải những thay đổi trên trang này.

Chú ý: Bằng cách sử dụng các trang web, http://www.thoidaitamlinh.top, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chính sách bảo mật này.Bạn nên truy cập chính sách bảo mật của chúng tôi thường xuyên để đảm bảo bạn hiểu chính sách hiện nay của chúng tôi.

0 comments: