Điều Khoản

Qui định dành cho trang tinTrước hết với vai trò là admin của Thời Đại Tâm Linh, tôi xin nói trước đây là trang thông tin tổng hợp dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người đam mê showbiz, đời sống tâm linh, xã hội. Tôi tin là những độc giả của Thời Đại Tâm Linh sẽ tuân theo đúng qui định của trang, và nếu như có bất cứ vi phạm nào sẽ được xữ lý rất nghiêm khắc, các comment sai qui định sẽ bị xóa.

Điều 1: Giải thích từ ngữ:


Thỏa Thuận: là thỏa thuận sử dụng trang web Thời Đại Tâm Linh, cùng với tất cả các bản sửa đổi, bổ sung, cập nhật.
Sở Hữu Trí Tuệ: là những sáng chế, cải tiến, thiết kế, quy trình, công thức, phương pháp, cơ sở dữ liệu, thông tin, bản vẽ, mã, chương trình máy tính, tác phẩm có bản quyền (hiện tại và tương lai), thiết kế mạch tích hợp bán dẫn, thương hiệu, nhãn hiệu (dù đã đăng ký hay chưa đăng ký) tên thương mại và (thiết kế) bao bì thương phẩm. 

Điều 2: Nội dung dịch vụ:


Thời Đại Tâm Linh là là một webblog cá nhân nhằm mục đích cung cấp cho độc giả những tin tức mới nhất về thế giới tâm linh

Thời Đại Tâm Linh cung cấp dịch vụ cho Người Sử Dụng trao đổi, thảo luận và phản hồi thông qua công cụ chat bằng kí tự chữ về những nội dung được cung cấp trên Thời Đại Tâm Linh.

Điều 3: Chấp nhận điều khoản sử dụng và sửa đổi.


Để truy cập và thưởng thức Dịch vụ Thời Đại Tâm Linh, Người Sử Dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa Thuận này.
Khi truy cập, sử dụng Thời Đại Tâm Linh bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet) hoặc sử dụng ứng dụng Thời Đại Tâm Linh mà chúng tôi phát triển thì Người Sử Dụng cũng phải tuân theo Quy chế này.
Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người Sử Dụng, Thời Đại Tâm Linh không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội Thời Đại Tâm Linh này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. Thời Đại Tâm Linh sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.
Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Quy chế này xung đột với các quy định của luật pháp, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy chế sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị. 

Điều 4: Các nội dung cấm trao đổi và chia sẻ trên mạng xã hội.


Khi sử dụng sản phẩm Thời Đại Tâm Linh, nghiêm cấm khách hàng một số hành vi bao gồm nhưng không giới hạn sau:

Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên Thời Đại Tâm Linh nhằm mục đích:
• Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;
• Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
• Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.
Người Sử Dụng lợi dụng việc sử dụng Thời Đại Tâm Linh nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào trên Thời Đại Tâm Linh.
Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm trên Thời Đại Tâm Linh.
Khi giao tiếp với người dùng khác, Người Sử Dụng quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá.
Người Sử Dụng có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, Người Sử Dụng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.
Lợi dụng mạng xã hội Thời Đại Tâm Linh để thu thập thông tin của Người Sử Dụng, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của Người Sử Dụng khác.
Đặt thành viên theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.
Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).
Hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín Thời Đại Tâm Linh hoặc chúng tôi dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.
Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên Thời Đại Tâm Linh mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.
Lợi dụng Thời Đại Tâm Linh để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; Cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Thời Đại Tâm Linh.
Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên Nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau.
Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để sao chép, tải về, chụp lại, sản xuất lại, nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch thuật, phát sóng, trình chiếu, hiển thị, bán, truyền tải hoặc truyền lại nội dung trừ khi được sự cho phép của Thời Đại Tâm Linh bằng văn bản.
Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung trừ khi được phép của Thời Đại Tâm Linh. Bạn không được phép xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng các Nội dung cho dù là có hoặc không vì lợi nhuận. Nội dung được đề cập tại Thời Đại Tâm Linh bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, tài liệu âm thanh và video, và ảnh tĩnh. Ngoài ra, chúng tôi nghiêm cấm việc tạo ra các sản phẩm phát sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kì nội dung nào bao gồm dựng phim, làm video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng, và hàng hóa, trừ khi nó được sự cho phép của Thời Đại Tâm Linh bằng văn bản.
Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên Thời Đại Tâm Linh xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Tạo đường dẫn trái tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào Thời Đại Tâm Linh

Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ Thời Đại Tâm Linh.
Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ Thời Đại Tâm Linh

Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm khác dưới mọi hình thức tới sản phẩm, tài sản và uy tín của chúng tôi.

Điều 5: Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo


Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống trong quá trình bạn sử dụng sản phẩm.
Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai .v.v. người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Chúng tôi cam kết sẽ lỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.
Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của bạn với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Khi bạn sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, bạn đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.
Bài viết, clip, video của Người Sử Dụng có thể có những hạn chế, có thể gây phản đối, bất hợp pháp, không chính xác, hoặc không phù hợp. Thời Đại Tâm Linh không có trách nhiệm cho bất kỳ bài viết nào, clip, video, hình ảnh nào mà Người Sử Dụng đăng tải. Nội dung được đăng không phản ánh quan điểm hay chính sách của Thời Đại Tâm Linh. Chúng tôi có quyền giám sát, hạn chế hoặc loại bỏ các nội dung đăng tải trên khi chúng tôi có cơ sở cho rằng, nội dung được đăng tải là vi phạm thỏa thuận này cũng như vi phạm pháp luật. 

Điều 6: Thông tin và bảo mật


Hay TV chỉ hỗ trợ 1 hình thức trao đổi chia sẻ thông tin duy nhất trên mạng xã hội Thời Đại Tâm Linh là sử dụng Facebook Social Plugin (có kiểm duyệt). Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin tài khoản Facebook của Người Sử Dụng cũng như bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào của Người Sử Dụng.
Chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn về dữ liệu trong chính sách bảo vệ riêng tư, tuy nhiên chúng tôi không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc Dữ liệu bị tiết lộ. Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo đảm Dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.
Mọi thông tin cá nhân của Người Sử Dụng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác trừ trường hợp được quy định trong Thỏa Thuận này.
Trong quá trình sử dụng Thời Đại Tâm Linh, Người Sử Dụng đồng ý nhận tất cả thông báo từ chúng tôi liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của Người Sử Dụng. 

Điều 7: Bản quyền và quy trình báo cáo vi phạm bản quyền


Tất cả quyền Sở Hữu Trí Tuệ của hoặc liên quan đến Thời Đại Tâm Linh thuộc quyền sở hữu toàn vẹn và duy nhất của chúng tôi hoặc được cấp phép hợp pháp cho chúng tôi sử dụng bao gồm cả các phiên bản cập nhật, nâng cấp.
Trừ khi được sự đồng ý của chúng tôi, Người Sử Dụng không được phép sử dụng, sao chép, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào các quyền Sở Hữu Trí Tuệ đối với sản phẩm Thời Đại Tâm Linh.
Tại các khu vực Người Sử Dụng được phép đăng tải nội dung, Người Sử Dụng có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng Thời Đại Tâm Linh mặc định và Người Sử Dụng phải tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và các trách nhiệm pháp lý với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Thời Đại Tâm Linh vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải, phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép nội dung của Người Sử Dụng xuất hiện hoặc tồn tại trên Thời Đại Tâm Linh.
Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền Sở Hữu Trí Tuệ khác trong sản phẩm Thời Đại Tâm Linh của chúng tôi. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để Người Sử Dụng thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Người Sử Dụng không có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.
Người Sử Dụng đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ứng dụng, ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà Người Sử Dụng cung cấp thông qua việc sử dụng sản phẩm Thời Đại Tâm Linh một cách hoàn toàn miễn phí. Người Sử Dụng đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ nội dung của Người Sử Dụng.
Quy trình thông báo vi phạm bản quyền:Nếu Người Sử Dụng tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác được cung cấp thông qua dịch vụ Thời Đại Tâm Linh, bao gồm cả một liên kết vi phạm quyền Sở Hữu Trí Tuệ của bạn, vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm bản quyền theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây. Chúng tôi sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà chúng tôi nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ. Một tuyên bố thông báo vi phạm bản quyền phải được gửi đến phòng bản quyền của Thời Đại Tâm Linh tại địa chỉ: thoidaitamlinh@gmail.com Người nhận: Bộ Phận Thời Đại Tâm Linh.

Điều 8: Hiệu lực của thỏa thuận


Sử dụng ngoài phạm vi Việt Nam. Chúng tôi là công ty có trụ sở tại Việt Nam. Mục tiêu của Thời Đại Tâm Linh là mang lại cho người dùng nội dung dưới sự cho phép của chủ sở hữu nội dung một cách hợp pháp. Do đó, chúng tôi bị giới hạn bởi các quyền phát hành nội dung trong phạm vi địa lý từ các nhà cung cấp nội dung. Việc sử dụng công nghệ để truy cập vào nội dung từ các vùng lãnh thổ mà Thời Đại Tâm Linh không có quyền được cung cấp dịch vụ đều bị cấm.
Kiểm soát xuất khẩu. Phần mềm và sự truyền tải dữ liệu kỹ thuật, nếu có, kết nối với Dịch vụ Thời Đại Tâm Linh được kiểm soát xuất khẩu. Bạn đồng ý tuân thủ với tất cả các luật liên quan đến phần mềm và truyền tải dữ liệu kỹ thuật từ Việt Nam hoặc quốc gia mà bạn cư trú.
Luật áp dụng:  Bạn đồng ý rằng bản Điều khoản sử dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam . Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam.
Các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận này được quy định trên website có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. Chúng tôi sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.
Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội Thời Đại Tâm Linh này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.
Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng trang web Thời Đại Tâm Linh này có giá trị từ ngày 01 tháng 09 năm 2018.
Thời Đại Tâm Linh

0 comments: