27/02/2019

Bạn có biết: Mỗi sinh mệnh là một cổng năng lượng?

Mỗi một người trong các bạn, khi có liên kết mạnh mẽ với các chiều kích năng lượng, chiều kích tinh thần cao hơn, là một cổng năng lượng. Khi bạn hóa thân trên Trái đất này, bạn tạo ra một liên kết năng lượng giữa các cảnh giới vật lý của Trái Đất với các cảnh giới tinh thần ở bên trên.

Bạn có biết: Mỗi sinh mệnh là một cổng năng lượng?

Ví như có một tầng cát bên trên một tầng không khí, được ngăn che bởi một tấm ván. Khi bạn đục một lỗ thủng trên tấm ván ấy, cát ở phía trên sẽ chảy xuống bên dưới, hay năng lương ở tầng trên sẽ đổ xuống tầng dưới. Mỗi một dòng chảy ấy là một sinh mệnh hóa thân, là một cổng năng lượng. Khi bạn càng liên kết mạnh mẽ với các tầng thứ bên trên hơn, bạn càng lôi kéo nhiều năng lượng hơn đến với Trái Đất.
Khi bạn sống trên trên Trái Đất này, liên kết với các tầng thứ tinh thần trong sinh mệnh mình, tức là bạn đã giúp đỡ cho Trái Đất. Chỉ cần sống tốt ở nơi đây, thức tỉnh, liên kết mạnh mẽ với các tầng thứ tinh thần, ấy là bạn đang giúp đỡ Trái Đất, bạn đang giúp nâng rung động của Trái Đất lên cao hơn. Vì vậy, không cần bạn phải làm gì đó quá to tát, chỉ cần bạn thức tỉnh thôi, là cũng đủ giúp đỡ cho Trái Đất rồi.

Khi bạn chưa thức tỉnh, có vẻ như sự giúp đỡ của bạn cho Trái Đất là không hiệu quả và không đạt nhiều lợi ích. Cách tốt nhất là bạn hãy nên sống yêu thương, đừng làm gì cả. 
Khi bạn thức tỉnh, bạn sẽ có đủ năng lượng để làm việc hơn, bạn đủ tỉnh táo, đủ hiểu biết hơn để giúp ích cho sự phát triển, tiến hóa của Trái Đất.

Bạn có biết: Mỗi sinh mệnh là một cổng năng lượng?

Khi các bạn đến với Trái Đất, các bạn tạo ra nghiệp để nếu giữ linh hồn của mình ở lại với Trái Đất một khoảng thời gian cho các trải nghiệm của mình, nếu không, bạn sẽ trở về thế giới tinh thần rất sớm. Như vậy, sự trải nghiệm là không đầy đủ.

Tuy nhiên, nếu bạn tạo ra quá nhiều nghiệp, có một luật là bạn cần phải cân bằng hết các nghiệp của mình bạn mới trở về thế giới tinh thần tự do được. Luật này có thể gây ra cho bạn nhiều rắc rối, nhưng bạn phải chấp nhận nó. Nếu tạo ra quá nhiều nghiệp, bạn phải quay lại để cân bằng. Nếu bạn không cân bằng được mà lại tạo thêm nhiều nghiệp hơn, bạn sẽ phải tiếp tục trở lại nhiều lần cho đến khi bạn có thể cân bằng hết tất cả các nghiệp ấy, khi ấy bạn có thể trở về thế giới tinh thần.

Nhiều linh hồn "bản địa" của Trái Đất đã rơi vào trường hợp tạo ra quá nhiều nghiệp.

Khi họ trở lại một đời sống khác, họ không cân bằng mà lại tạo ra nhiều nghiệp hơn, do bởi sự quên, tham ái và dính mắc khi đầu thai trở lại. Thế là nghiệp qua mỗi kiếp một tăng, nó quá nhiều đến nỗi họ hầu như bị mắc kẹt luôn tại nơi đây mà không thoát ra được. Họ chỉ có thể chờ đợi một sự ân xá nào đó trong một chu kỳ nào đó. Thời gian này là một sự ân xá to lớn, giờ đây họ có thể trả hết nghiệp ngay trong một kiếp. 

Đây là một điều vui mừng đối với nhiều linh hồn đang bị mắc kẹt trên Trái Đất. Họ cũng là một linh hồn đầy tự do trước kia, sống trên các thế giới tinh thần đầy yêu thích. Thế rồi họ lựa chọn trải nghiệm cuộc sống trên các cảnh giới vật lý của Trái Đất, và sau một thời gian họ bị mắc lại nơi đây. Tất cả các linh hồn đang sống trên Trái Đất, trước đây đều là các linh hồn đầy tự do sáng tạo ở mật độ 7, cũng do bởi dính mắc với thế giới vật chất, tạo ra quá nhiều nghiệp, mà bị bắt lại nơi đây. 

Vì vậy, dù là các sinh mệnh đầy quyền năng và sáng tạo, bạn cũng nên cẩn thận vẫn hơn. Đừng tạo ra quá nhiều nghiệp để rồi bị bắt lại. 

Nghiệp được tạo ra là do bởi sự tham ái và dính mắc. Khi bạn tham ái và dính mắc, mọi hành động, lời nói, suy nghĩ của bạn đều tạo ra nghiệp. Đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp.

Sự tham ái và dính mắc, do bởi sự vô minh mà ra. Vô minh tức là không hiểu biết, là si mê, là tăm tối. Khi bạn đầu thai trên Trái Đất, bạn mang lấy các thể vật lý, năng lượng linh hồn kết hợp trong các thân thể làm bạn quên đi hầu hết các kiến thức. Điều cần làm để có sự hiểu biết ấy chính là kết nối với các tầng thứ cao hơn của mình, hoặc có thể thiền định, thực hành minh sát để loại bỏ tham ái và dính mắc, từ đó mà vô minh cũng được diệt trừ. Khi vô minh diệt thì tham ái và dính mắc diệt, tham ái và dính mắc diệt thì nghiệp cũng diệt, lúc ấy bạn thoát khỏi luân hồi, được tự do trở về thế giới tinh thần bất diệt và đầy sáng tạo.

Mong cho vạn vật được thái bình,
Nguyện cho tất cả sớm thoát khỏi mọi khổ đau

Nguồn: FB Không Không

Vui lòng trích dẫn link nguồn khi copy nội dung bài viết này! Trân trọng cảm ơn

Bài cũ hơn
Bài mới hơn

post written by: