24/07/2019

Khai mở luân xa (Chakras) có thể chữa bệnh, đắc thần thông nhưng cũng có tác hại khôn lường

Tìm hiểu về khai mở luân xa (Chakras) và khả năng vô tận cũng như tác hại của việc lạm dụng nguồn năng lượng này. Phải làm cách nào để mở luân xa được an toàn và sau khi mở có đóng lại được không?

Khai mở luân xa (Chakras) có thể chữa bệnh, đắc thần thông nhưng cũng có tác hại khôn lường

Ông trời hay là đấng tạo hoá tạo ra con người không phải chỉ bằng xương bằng thịt, ngài đã ban cho con người các quyền năng siêu phàm để có thể thần thông biến hóa như ngài, sống lâu như ngài, và không bao giờ có đau khổ, già nua, bệnh hoạn, và ...chết. 

Các quyền năng siêu phàm này dĩ nhiên là vô hình,đều được tiềm tàng trong các luân xa cũng vô hình nốt, các luân xa vô hình này được phát huy bằng nội lực, kinh mạch, huyệt lạc, trí thông minh, tâm từ bi... đều là những sự vô hình nhưng vô cùng quam trọng trong nhiệm vụ mang lại sự sống cho cơ thể con người. 

Từ ngàn xưa con người đả sữ dụng luân xa một cách khá dễ dàng,họ đã sống thật cao trong mức độ chúng ta có thể gọi họ là thần thánh. họ không phải làm việc... và cũng không phải chết hoặc luân hồi đoạ kiếp! họ sống trong sự trường sanh bất tử! sống "đủ" một thời gian trong trần thế,họ đi lên những thế giới cao hơn

Có lẽ chưa bao giờ trên mạng internet và trong xã hội phong trào thiền để mở luân xa lại phát triển rầm rộ như hiện nay. Thử gõ “mở luân xa” vào google ta sẽ thấy vô số thông tin liên quan. Cách đây hơn thế kỷ, những tài liệu đầu tiên về hệ thống luân xa (chakras) đươc phổ biến trong thế giới Tây phương chỉ là một vài quyển sách, hoặc là dịch từ những cổ thư của Ấn độ hoặc Tây tạng, hoặc do các nhà Huyền bí học viết ra từ những khảo cứu của bản thân mình.

Tất cả có 7 luân xa , hay là những đại huyệt trong cơ thể "chỉ huy" mấy trăm tiểu huyệt khác mà người ta thường dùng để châm cứu chữa bệnh,mỗi luân xa có nhiều hay ít"cánh" giống như bánh xe, nên được kêu là luân xa. Luân xa cũng có tên là liên hoa vì hình như cánh sen và toàn thể luân xa giống như một bông sen với nhiều cánh và mỗi luân xa có một màu khác nhau. khi tất cả các luân xa hay liên hoa hoạt động với mức quay nhanh tối đa tới nhiều triệu vòng/giây... thì người tu hay thiền sư đã đạt tới mức giác ngộ trong sự huyền diệu nhiệm màu. 

Đồng thời thiền sư cũng đạt tới mức sáng suốt cùng cực, hoàn toàn giải thoát khỏi sanh tử,luân hồi... khi luân xa quay tới mức độ tối cao này, cơ thể đã trở nên sáng chói, không còn một mảy may ô trược và trở thành "kim cương bất hoại". Có thể vì các luân xa hay liên hoa là "chìa khoá" đưa tới sự giác ngộ, nên người ta hay dùng hoa sen để làm biểu tượng cho phật đạo, tượng phật thường được tạc với toà sen...

Khi bạn bắt đầu tìm hiểu và làm việc với các luân xa chakras và kundalini (Hòa xà - là một khái niệm trong đạo học Ấn Độ, chỉ đến một dạng năng lượng cơ bản được cho là chạy dọc theo cột sống) là bạn thật sự đang đùa với lửa. Trong trường hợp nầy, có lẽ câu nói “sự hiểu biết nửa vời còn nguy hiểm hơn không hiểu biết gì cả” sẽ đúng hơn là câu ngạn ngữ “nửa cái bánh còn tốt hơn là không có gì cả“.

Luân xa được khai mở do:
– Bẫm sinh (tức là có căn từ kiếp trước).
– Tu thiền lâu ngày.
– Có thể do tai nạn được khai mở.
– Được huấn luyện bởi các huấn luyện viên được xác nhận (certified).
Nếu không được chỉ dẫn, hoặc được huấn luyện, sẽ dễ bị rối loạn thần kinh.
Các thiền sư ẤN Độ và Tây Tạng từ lâu đã biết tác dụng to lớn của các luân xa, đặc biệt là các luân xa: 7,6,5,4,3. Khi ngồi thiền để tâm vô thức, các luân xa sẽ tự khai mở thu năng lượng vũ trụ

Khai mở luân xa (Chakras) có thể chữa bệnh, đắc thần thông nhưng cũng có tác hại khôn lường

Nếu khai mở được 5 luân xa trên, con người sẽ có những khả năng kì diệu:

Đạt được ngũ thông:

Thiên lậu thông ( không còn phiền não, khi khai mở luân xa 7 ở đỉnh đầu);

Thiên nhãn thông ( tầm nhìn xa), khi khai mở luân xa 6, bởi vậy nó còn được gọi là “ con mắt thứ 3”;

Thiên nhĩ thông ( có khả năng nghe xa), khi khai mở luân xa 5;

Tha tâm thông ( đọc được ý nghĩ người khác), khi khai mở luân xa 4;

Túc mệnh thông ( biết được quá khứ vị lai), khi khai mở luân xa 3.

Chỉ có chính bản thân tu luyện thì mới có kết quả khai mở tâm linh hay phục hồi sức khỏe. Các chân sư, các tổ các đạo sĩ ngày xưa cũng đều tu theo các con đường này mà đắc đạo dù pháp tu luyện khác nhau nhưng đắc đạo thì đều là hợp nhất "chân lý" mà để hợp nhất với năng lượng tuyệt đối thì đều phải "tu" và đều phải "khổ" tức là tu luyện và khổ luyện.

Các vị tổ sư khi xưa nhờ "khổ luyện" nên một vài người có khả năng đặc biệt nhờ khai mở cao được luân xa 6. Nhờ đó, họ có khả năng siêu phàm về nghệ thuật, hội họa. Họ có khả năng về tuệ giác, có trực giác và linh cảm tốt và có khả năng ngoại cảm, thần giao cách cảm, hoặc có khả năng thôi miên người khác. Họ có khả năng tâm linh cao như đọc được suy nghĩ, tâm trạng của người khác hay khả năng tiếp cận được cõi vô thức (cõi âm và cõi vô sắc) có thể nói chuyện và nghe được âm thanh cõi âm.

Cũng có thể tách hồn nhập hồn để chuyển tải các thông tin cõi âm đến dương thế. Đặc biệt, họ chứng được thần túc thông, thân như ý, họ có nhiều thần thông, phép lạ và đến đâu tùy ý. Khi họ đã khai mở được luân xa khác và đặc biệt là luân xa 7 (bách hội) tại cung Nê hoàn thì họ sẽ đoạt cả vũ trụ. Tuy nhiên, số những người này từ xưa đến nay cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn chúng ta tu luyện chỉ nên mong có sức khỏe và trí tuệ sáng tạo hơn người thường chút ít vì thực chất luân xa 6 ở mọi người đều hoạt động ở mức độ thấp để duy trì hoạt động bản năng.

Việc khai mở các luân xa không phải là chuyện một sớm một chiều, những gì mà chúng ta sở hữu ngày hôm nay là kết quả của hằng triệu năm tiến hóa. Đề cập đến các luân xa, Việc một vài cá nhân dạy cách mở các luân xa bằng tham thiền, bằng ngoại lực của một ai đó trong một thời gian ngắn có lẽ không phù hợp với lý lẽ tự nhiên và tiềm ẩn nhiều rủi ro vì thiếu hiểu biết. 

Quan trọng nhất trong hệ thống luân xa là sự cân bằng giữa các luân xa. Thái quá hay bất cập đều có hại. Nhưng có lẽ trừ các bậc thánh nhân, các Chân sư, hệ thống luân xa chakras của chúng ta chúng ta ít nhiều điều lệch lạc. Đa phần nhân loại hiện nay vốn sống thiên nặng về cảm tính. Một số người sống thiên về trí tuệ thì các luân xa tim và cuống họng bắt đầu phát triển.

Việc luân xa nào phát triển mạnh hơn các luân xa còn lại đều dẫn đến các rắc rối hoặc bệnh tật liên quan đến luân xa đó, cụ thể hơn là vùng cơ thể lân cận của luân xa. Đối với luân xa Tùng thái dương thì đó là vùng bụng bao gồm gan, bao tử, lá lách, ruột … căn bệnh ung thư của các cơ quan trong vùng nầy được cho là có căn nguyên từ sự phát triển thái quá của luân xa tùng thái dương.

Quan trọng nhất là không bao giờ tham thiền lên các luân xa khi bạn không biết rõ, nhất là các luân xa dưới hoành cách mạc, bởi vì người hoc đạo biết rằng năng lượng đi theo tư tưởng. Việc tập trung tư tưởng lên một luân xa nào đó mà không biêt rõ tình trạng của luân xa đó là việc làm nguy hiểm, dẫn đến việc kích thích thái quá luân xa đó, và hậu quả là sự ngưng đọng năng lượng tại luân xa, và bệnh tật sẽ phát sinh.

Hiện nay, nhiều người chưa tu nổi một ngày, mới luyện tập được dăm ba tháng đã xưng danh tự cho mình là thần thánh rồi phát công. Trong khi đó, các môn luyện khí, thiền ... thực tế là một phép tu của các đạo sĩ chuyên tu khắc khổ trên các đỉnh núi cao ở Tây Tạng. Về bản chất, nó là một phép tu ép xác chứ không phải là một môn trị bệnh. Nhiều người chuyên tâm tu tập cả đời còn chưa khai mở được hết các luân xa nói chi đến việc khai mở luân xa, cho người khác. Ở Việt Nam hiện nay, chưa có bất cứ ai đủ khả năng để khai mở được luân xa 6.

Nhiều vị chân tu cũng khẳng định, việc khai mở các luân xa trong cơ thể phải theo trình tự thông qua một quá trình tu luyện gian khổ và không thể có chuyện có thể khai mở trực tiếp luân xa 6 như nhiều người lầm tưởng. 

Khai mở luân xa (Chakras) có thể chữa bệnh, đắc thần thông nhưng cũng có tác hại khôn lường

Trước khi khai mở luân xa 6, theo nguyên tắc, phải lọc dòng hỏa xà, tiến dần lên các luân xa theo con đường cột sống thông qua các luân xa theo thứ tự từ luân xa 1 đến các luân xa 2, 3, 4, 5 rồi mới đến luân xa 6, 7. 

Nhưng khi khai mở không đúng thì luân xa 6 sẽ mờ tối thì thùy chẩm sẽ tăng cường hoạt động sinh nhiều hư vọng, hoang tưởng và gây mất điều chỉnh của 2 bán cầu đại não. Có hiện tượng dòng khí lưu thông trong cơ thể không lan tỏa được gây rối loạn khí toàn thân dẫn đến tinh đoạn, khí kiệt, đau đầu, căng thẳng, giảm trí nhớ, mất ngủ, biến đổi tâm sinh lý, hưng phấn, ức chế một cách thái quá, bất thường. Trầm trọng hơn hiện tượng nghịch khí là tẩu hỏa nhập ma, tức là hỏa khí bốc lên não (tẩu hỏa) lâu ngày dẫn đến “nhập ma”, cơ thể gầy yếu, thiếu sinh lực, mệt mỏi, buồn nôn. Hỏa khí tích tụ, âm khí bốc thẳng lên não, tích tụ ở thùy chẩm gây ra những ảo giác hữu thức và vô thức về quỷ thần, ma quái dẫn đến điên loạn.

Vui lòng trích dẫn link nguồn khi copy nội dung bài viết này! Trân trọng cảm ơn

Bài cũ hơn
Bài mới hơn

post written by: