8/8/19

Mật độ rung động trong các chiều kích và sự tiến hóa của con người

Trước đây, tôi có nói về cấu trúc năng lượng của con người ngoài thân thể vật lý với 7 tầng cơ bản nhưng bằng quan điểm mới hãy để tôi chính thức khai sáng về các tầng thứ khác nhau và các chiều kích khác nhau của linh hồn theo một cách thức có cấu trúc hơn. 


Mật độ rung động trong các chiều kích và sự tiến hóa của con người


Lưu ý rằng đây chỉ là một mô hình về một cái gì đấy rất vĩ đại và không thể giải thích được. Khi các bạn ở trong các tầng tư tưởng cao hơn, các bạn không còn quan tâm đến các tầng thứ và các chiều kích thấp nữa. 

Các bạn chỉ đang trải nghiệm cuộc sống trong tất cả sử đa dạng vô hạn của nó. Nhưng phục vụ cho mục đích hiểu biết, chúng tôi cần làm rõ một vài khái niệm để giúp chuyển giao những ý tưởng của chúng tôi cho các bạn. 

Mỗi một tầng thứ hay mỗi một chiều kích của linh hồn về đại thể tương đương với một tầng thứ hay một chiều kích của cái mà các bạn gọi là “thực tại bên ngoài”. 

Khi đề cập đến các trạng thái cụ thể của tư tưởng, hay các tầng thứ rung động của các linh hồn cá thể, chúng tôi thường sử dụng thuật ngữ “mật độ” (density). 

Khi đề cập đến các cảnh giới hay các cảnh giới phụ của vũ trụ, chúng tôi sử dụng thuật ngữ “chiều kích” (dimension), mặc dầu nhiều vị thầy sử dụng các thuật ngữ này thay thế cho nhau.

Xét đến cùng, không có sự khác biệt giữa bên trong và bên ngoài. Tuy nhiên, các bạn sẽ không nhận thấy điều đó cho đến khi các bạn rung động tại tầng thứ 6 hay lớn hơn theo phổ mật độ. 

Bây giờ, khi các bạn xem xét các thống kê dưới đây, hình dung đơn giản là có một mối liên hệ trực tiếp giữa mỗi một tầng thứ mật độ và một chiều kích tương ứng của nó. Một lần nữa, đừng trở nên khó chịu về những ý tưởng này. Trong khi nó sẽ có ích để bạn biết mình đang rung động ở đâu, sự hiểu biết trước đây có thể trở nên bị lung lay với điều mới mẻ này. 

Dưới đây là các tầng thứ mật độ của linh hồn khi họ tiến hóa từ lúc sơ khai đến khi hoàn toàn trưởng thành. 
1. Thân thể vật lý: Bản năng sinh tồn. Nhận thức về không gian. 
2. Thân thể tình cảm: Tính dục. Cảm giác. Cảm xúc. 
3. Thể trí: Các ý nghĩ, các niềm tin, các ý tưởng, các chương trình, bản ngã. 
4. Thể astral: Tâm trí cao hơn, các trường năng lượng, khả năng tâm linh. 
5. Thể ether: Tình yêu, tình thương, sự phục vụ, thân thể ánh sáng. 
6. Thể nhân quả: Tư tưởng vũ trụ, sự vô hạn. 
7. Linh Hồn: Tầng thứ quê hương (home level). Tất cả các khả năng được phục hồi. 
8. Linh hồn tối cao (oversoul): Tầng thứ đầu tiên của nhóm phức hợp hồn. 
9. Tổng hồn (Master oversoul hay monad): Một tâm trí vũ trụ khổng lồ. 
10. Cái Tôi Phật hay Cái Tôi Christ: Sự hiểu biết về Thượng Đế hiện diện. 
11. Cái Tôi Thượng Đế cá thể: Sự hiểu biết bản thân một cách hoàn toàn. 
12. Cái Tôi Thượng Đế Vũ Trụ: Vượt trên tất cả những khái niệm về Cái Tôi. 

Thống kê tiếp theo đưa ra các chiều kích của Vũ Trụ, cái về đại thể giống với các tầng thứ rung động. Lưu ý: Trong một số mô hình, 3 chiều kích đầu tiên của vũ trụ vật lý được chứa đựng bên trong là mật độ 1. Trong mô hình này, mật độ đầu tiên được mô tả là thể vật lý, cái dĩ nhiên tồn tại trong không gian 3 chiều. Do đó, các bạn không thể liên kết trực tiếp 3 mật độ đầu tiên với 3 chiều kích đầu tiên. Ở đây có tồn tại một trong các giới hạn trong ngôn ngữ và trong các chữ viết của các bạn, và trí tưởng tượng về chúng trong thực tại. Dưới đây là các chiều kích: 

1D. Sự tồn tại: Điểm. Vương quốc khoáng vật. 
2D. Hiểu biết sơ đẳng. Đường thẳng. Vương quốc thực vật. 
3D. Nhận biết không gian. Hình khối. Vương quốc động vật. 
4D. Các cảnh giới trí, các cảnh giới astral, thời gian. Vương quốc loài người. 
5D. Các cảnh giới ether, tình yêu. Thân thể tinh thể ánh sáng. Dấu hiệu bạn đang sống ở chiều kích này đọc tại đây.
6D. Các cảnh giới nhân quả, dữ liệu Akashic. Các sinh mệnh ánh sáng rực rỡ. 
7D. Các cảnh giới thiên thể thấp. Các Thiên Thần, các sinh mệnh đã thăng lên. 
8D. Các cảnh giới thiên thể trung. Các Tổng Thiên Thần, các vị thầy đã thăng lên. 
9D. Các cảnh giới thiên thể cao. Các sinh mệnh thứ bậc cao hơn, mặt trời trung tâm. 
10D. Các thế giới Thượng Đế thấp. Các sinh mệnh từ mặt trời trung tâm vĩ đại. 
11D. Các thế giới Thượng Đế trung. Các sinh mệnh từ mặt trời trung tâm vĩ đại 
12D. Các thế giới Thượng Đế cao. Thượng Đế Cha. 

Trong thực tế, không có những sự phân chia rõ ràng giữa các tầng thứ. Sự phân chia này chỉ phục vụ cho hiểu biết của cái trí. Tuy nhiên, mỗi một tầng thứ có những đặc điểm riêng và giá trị riêng của nó, do vậy sự phân chia này là một khái niệm có ích.

Biên dịch: Dương Hồng Phượng - Sách "Hợp nhất linh hồn"

Vui lòng trích dẫn link nguồn khi copy nội dung bài viết này! Trân trọng cảm ơn

Bài cũ hơn
Bài mới hơn

post written by: