29/07/2020

Các quy tắc cơ bản cần tuân theo trong quá trình sáng tạo một cây đũa phép

Các quy tắc cơ bản cần tuân theo trong quá trình sáng tạo một cây đũa phép

Một số quy tắc hữu ích cần tính đến khi tạo đũa phép.
  • Không bao giờ bẻ, hái một cành cây non để làm cây đũa phép của bạn.
  • Luôn lấy nhánh nhỏ nhất, hoặc phần nhỏ nhất của nhánh mà bạn có thể.
  • Khi khắc đũa, luôn cố gắng thu thập các mảnh vụn và cất giữ chúng.
  • Chọn một loại gỗ mà bạn cảm thấy phản ánh đúng mục đích của cây đũa phép
  • Không bao giờ sử dụng một cây gậy mục nát hoặc mốc để làm một cây đũa phép .

Giải thích:

hành động gây tổn hại đến một cây non để phục vụ thú vui và nhu cầu của bạn là sai lầm khi bạn có thể lấy một cây già hoặc sử dụng một nhánh mà cây trổ ra một cách tự nhiên. Điều này làm tổn thương môi trường và phản ánh xấu, cả nghiệp chướng và đạo đức của bạn.

Lấy nhiều hơn bạn cần là lãng phí và có những vấn đề tương tự có thể gây chết một cây non, mặc dù ở quy mô nhỏ hơn.

Sự lãng phí này là không thể tránh khỏi nhưng bạn vẫn nên cố gắng trả nó trở lại môi trường để giúp cây trồng mới phát triển.

Điều này sẽ đảm bảo loại gỗ phù hợp với ý định của bạn để cung cấp kết quả tốt nhất.

Những cây gậy bị mốc hoặc mục nát sẽ làm rối tung ma thuật mà bạn truyền qua cây đũa phép còn chưa nói đến sự nguy hiểm của các bệnh tật bị lây từ chúng.

Vui lòng trích dẫn link nguồn khi copy nội dung bài viết này! Trân trọng cảm ơn

Bài cũ hơn
Bài mới hơn

post written by: