04/11/2020

Quá trình Thăng thiên Toàn cầu là gì?

Quá trình Thăng thiên Toàn cầu là gì?

Quá trình thăng thiên vũ trụ là một quá trình nền tảng của vũ trụ. Một số người có thể gọi nó là mục đích của vũ trụ, mặc dù cách gọi ấy có vẻ đơn giản hóa quá mức.

Về bản chất, quá trình thăng thiên vũ trụ mô tả sự phân chia và hợp nhất của ý thức trong thời gian tồn tại của vũ trụ.

Division - Sự chia chia


Quá trình bắt đầu với Nguồn, mức ý thức cao nhất mà từ đó tất cả ý thức được bắt nguồn. Nguồn là hiện thân của ý thức duy nhất trong vũ trụ và thấm nhuần qua nó.

Sau đó, sự phân chia bắt đầu.

Ý thức Nguồn phân tách trong một cấu trúc giống như cái cây, sinh ra nhiều đứa trẻ ở một cấp độ ý thức thấp hơn chính nó.

Lần lượt, mỗi đứa trẻ này tách ra theo cùng một cách, tạo ra nhiều đứa trẻ hơn. Quá trình này tiếp tục cho đến khi mức độ ý thức cuối cùng được tạo ra.

Mức độ ý thức này hoạt động ở tần số đủ gần với bình diện vật chất mà mỗi ý thức cá nhân có thể sống trong một cơ thể. Chúng ta biết đây là Linh hồn hoặc Bản thể - Cái Tôi.

Bản thể


Nhưng tại sao Bản thể lại tạo ra một cơ thể vật chất để sinh sống? Đáp án đơn giản.

Trải nghiệm cuộc sống trên bình diện vật lý không khác gì trong vũ trụ đa chiều.

Nó mang đến cơ hội duy nhất cho những trải nghiệm hình thành góp phần vào sự tiến hóa tâm linh. Tự ý thức là ống dẫn thông qua đó vũ trụ khám phá ra chính nó.

Mỗi cá nhân tự cảm thấy rời rạc và đơn lẻ, nhưng sự thật, nó chỉ là một nhánh trên cây ý thức, điểm cuối trên nhánh dẫn lên trên qua các chiều của ý thức đến tận Nguồn.

Và mỗi người trong chúng ta tồn tại trên điểm cuối đó, như một biểu hiện của Nguồn trên bình diện vật chất.

Hợp nhất


Ngay sau khi Division kết thúc, quá trình Thống nhất bắt đầu. Sự hợp nhất.

Nói một cách đơn giản, là quá trình mà mỗi ý thức đi lên, thông qua giác ngộ, để điều chỉnh tần số của nó với ý thức mẹ của nó.

Khi những đứa con của ý thức đều đã hòa hợp với nó và hợp nhất với nó, thì ý thức đó bắt đầu quá trình hòa hợp và hợp nhất với cha mẹ của nó, và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi tất cả ý thức một lần nữa hòa hợp và thống nhất với Nguồn.

Tại thời điểm này, quá trình đã hoàn thành sự lặp lại. Nguồn đã học về bản thân và trải qua quá trình tiến hóa tâm linh.

Thăng thiên vũ trụ


Cùng với nhau, hai quá trình phân chia và hợp nhất này tạo thành quá trình thăng thiên vũ trụ .

Và nó là một quá trình mà Nguồn đã trải qua rất nhiều lần. Và nó sẽ phải chịu đựng quá trình này nhiều, nhiều lần nữa.

Với mỗi lần lặp lại, Nguồn đồng hóa các trải nghiệm và biến đổi của toàn bộ cây mà nó tạo ra trong quá trình phân chia và sử dụng điều này để mở rộng bản thân và hiểu biết về sự tồn tại của chính nó.
Vậy chúng ta có thể học được gì từ quá trình thăng thiên vũ trụ?

Chúng ta học được rằng cái Tôi là một ảo tưởng nếu được hiểu thông qua trí tuệ tập thể. Chúng ta không thực sự là bản thể cá nhân, mà thực sự là một phần nhỏ của một ý thức.

Nguồn. Tất cả chúng ta, theo một nghĩa rất thực tế, một ý thức được thể hiện theo nhiều cách, học hỏi về bản thân và sự tồn tại của nó.

Vui lòng trích dẫn link nguồn khi copy nội dung bài viết này! Trân trọng cảm ơn

Bài cũ hơn
Bài mới hơn

post written by: