25/12/20

Ngài Liên Hoa Sinh (Padmasambhva) và lợi ích tụng Thần Chú Kim Cương Đạo Sư

Ngài Liên Hoa Sinh (Padmasambhva) và lợi ích tụng Thần Chú Kim Cương Đạo Sư

Ngài Liên Hoa Sinh (Padmasambhva) là một vị Thượng Sư người Ấn Độ sang Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8 để truyền bá Phật pháp Mật giáo Kim Cương Thừa. 

Theo truyền thuyết Ngài được sinh ra trên nhụy một bông hoa sen, sau đó nhờ sự thực hành miên mật và mãnh liệt ở những nơi sặc mùi tử khí như các mộ địa… Ngài đạt được những cấp độ cao cấp của Mật giáo. Và khi tới Tây Tạng – xứ sở của những bùa chú, phép thuật, nơi được biết đến là xứ sở của những loài La Sát ăn thịt người có pháp lực cao cường, nơi mà nhiều pháp sư, thượng sư Ấn Độ khi tới đây để truyền bá Phật pháp đã phải bỏ cuộc trước những thế lực, phép thuật ở đây thì chính Đức Liên Hoa Sinh đã thành công trong vấn đề hàng phục các thế lực này, chuyển hóa họ thành những sứ giả, hộ pháp của Phật giáo Mật Tông Kim Cương Thừa. Ngài được coi là 1 vị Cổ Phật, hóa thân của Đức Quán Thế Âm Chenrezig. 

Câu mật chú của Ngài: OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM có 12 âm – tịnh hóa 12 nhân duyên khiến chúng sinh thoát khỏi vòng Sinh Tử Luân Hồi. Câu này còn có nghĩa là: Con xin triệu thỉnh Ngài – Hỡi Đấng Kim Cương Thượng Sư, với ân sủng của Ngài, xin hãy ban cho con những thành tựu thế gian và xuất thế gian! Yeshe Tsogyal là đại đệ tử của ông!

Nếu thần chú này được tụng 100 lần một ngày, chỉ đơn thuần 100 lần một ngày mà không gián đoạn, hành giả sẽ trở nên thu hút người khác và sẽ có thực phẩm, của cải và những thứ cần thiết của cuộc sống mà không cần nỗ lực.

Nếu hành giả tụng thần chú này 1.000 hay 10.000 lần mỗi ngày, hành giả sẽ thực sự có thể trỗi vượt người khác bằng sự chói sáng của mình, trở nên rất uy tín và có sức thuyết phục trong việc gây một ảnh hưởng tích cực trên những người khác. Và hành giả sẽ có được sức mạnh của những ân phước và năng lực tâm linh mà không thể bị ngăn trở.

Nếu hành giả tụng thần chú này 100.000 hay 1.000.000 lần trên cơ sở đều đặn, hành giả sẽ có thể có khả năng thực hiện vô lượng lợi lạc vĩ đại cho chúng sinh, hoàn toàn như ước nguyện của hành giả.

Nếu hành giả tụng thần chú này 3 hay 7 triệu lần, hành giả sẽ không bao giờ rời xa Chư Phật 3 thời và sẽ trở nên bất khả phân với Ta. Tất cả các vị Trời và Quỷ Ma sẽ chú tâm tới hành giả và dâng cho hành giả những lời tán thán của họ.

Vào những thời đại như thế, nếu thần chú cốt tủy này, Thần Chú Kim Cương Đạo Sư, được trì tụng càng nhiều càng tốt: một trăm lần, một ngàn lần, mười ngàn lần, một trăm ngàn lần, một triệu, mười triệu, một trăm triệu lần và v.v… 

Nếu nó được trì tụng ở những thánh địa, trong những đền chùa, cạnh những con sông lớn, trong những miền nơi có rất nhiều Chư Thiên và Quỷ Ma, nếu nó được trì tụng ở những nơi chốn này bởi những hành giả Kim Cương Thừa có Samaya (giới nguyện) trong sạch, bởi những người xuất gia giữ nguyện thật thanh tịnh, bởi những người nam và nữ có đức tin nơi giáo lý, nếu họ phát khởi Bồ đề tâm ở một mức độ rộng lớn và trì tụng thần chú này thì những lợi ích, thuận lợi và năng lực của thực hành như thế thì thật sự không thể nghĩ bàn. 

Thần chú này sẽ ngăn ngừa mọi thế lực tiêu cực của bệnh tật, nạn đói, sự náo động, những mùa màng thất thu và tất cả những dấu hiệu xấu trong mọi quốc gia trên thế giới, chẳng hạn như mưa sẽ đổ xuống đúng lúc để luôn luôn cung cấp đủ nước cho nông nghiệp và đời sống của người và thú vật. Mọi miền sẽ được thịnh vượng và hưởng những điều kiện tốt lành.

Ý NGHĨA 12 ÂM TIẾT 


OMAH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM

OM AH HUM là tinh túy siêu phàm từ những nguyên lý của Thân, Khẩu, Ý Giác ngộ.
VAJRA là tinh túy siêu phàm, bất hoại của Kim Cương Bộ
GURU là tinh túy siêu phàm của Bảo Sinh Bộ
PADMA là tinh túy siêu phàm của Liên Hoa Bộ
SIDDHI là tinh túy siêu phàm của Nghiệp Bộ
HUM là tinh túy siêu phàm của Phật Bộ.

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM

OM là sự tráng lệ và giàu có toàn hảo của Báo Thân – Thân hiển lộ của sự tráng lệ
AH là sự viên mãn bất biến tuyệt đối của Pháp Thân – Thân hiển lộ thực tại tuyệt đối
HUM làm toàn thiện sự hiện diện của Hóa Thân Guru Padmasambhava – Thân hiển lộ của sự hóa hiện
VAJRA làm toàn thiện tất cả những Bổn Tôn Heruka của các Mandala
GURU ám chỉ cội gốc và những Guru truyền thừa cùng
Những bậc trì giữ Giác tánh nội tại (Trì Minh Vương)
PADMA làm toàn thiện tập hội các Daka và Dakini
SIDDHI là sinh lực của mọi Bổn Tôn tài bảo và
những vị bảo vệ kho tàng giáo lý
HUM là sinh lực của các Hộ Pháp và những Bổn Tôn bảo hộ

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM

OM AH HUM là sinh lực của 3 cấp bậc Tantra
VAJRA là sinh lực của Giới Luật tu viện và Kinh Thừa của giáo lý
GURU là sinh lực của Luận và Kriya Yoga (hành động) –
Cấp bậc thứ nhất của Tantra
PADMA là sinh lực của Charya Tantra (hành vi, đạo hạnh) –
Cấp bậc thứ 2 của Tantra và Yoga Tantra (hợp nhất) –
Cấp bậc thứ 3 của Tantra.
SIDDHI là sinh lực của những cấp bậc giáo lý Maha Yoga và Anu Yoga
HUM là sinh lực của Ati Yoga – Đại Viên Mãn Tự Nhiên (Dzogchen)

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM

OM AH HUM tịnh hóa những che chướng
phát sinh từ Tam Độc trong t âm – Tham, Sân, Si
VAJRA tịnh hóa những che chướng bắt nguồn từ sự sân hận
GURU tịnh hóa những che chướng bắt nguồn từ sự kiêu ngạo
PADMA tịnh hóa những che chướng bắt nguồn từ sự thèm muốn
SIDDHI tịnh hóa những che chướng bắt nguồn từ sự ganh tỵ
HUM là một phương cách chung tịnh hóa những che chướng
bắt nguồn từ tất cả những đau khổ thuộc cảm xúc.

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM

Nhờ OM AH HUM hành giả đạt được 3 Thân (Kaya)
Nhờ VAJRA hành giả chứng ngộ Giác tánh nguyên sơ như gương
(Đại Viên Cảnh Trí)
Nhờ GURU hành giả chứng ngộ Bình Đẳng Tánh Trí
Nhờ PADMA hành giả chứng ngộ Diệu Quan Sát Trí
Nhờ SIDDHI hành giả chứng ngộ Thành Sở Tác Trí
Nhờ HUM hành giả chứng ngộ Pháp Giới Thể Tánh Trí.

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM

Nhờ OM AH HUM những vị Trời, Quỷ Ma và Loài Người được điều phục
Nhờ VAJRA hành giả có quyền năng đối với những thế lực ác ý của những vị Trời và Quỷ Ma nào đó
Nhờ GURU hành giả kiểm soát được những thế lực ác ý của Thần Chết và những Quỷ Ma ăn thịt người
Nhờ PADMA hành giả kiểm soát được những ảnh hưởng xấu của yếu tố nước và gió (thủy đại và phong đại)
Nhờ SIDDHI hành giả kiểm soát được những ảnh hưởng xấu của thế lực phi nhân và tinh linh mang lại họa hại và sử dụng sự khống chế tiêu cực sinh mạng của hành giả
Nhờ HUM hành giả kiểm soát được những ảnh hưởng xấu của các hành tinh và những tinh linh đất.

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM

OM AH HUM thành tựu 6 đức hạnh tâm linh
VAJRA thành tựu việc làm hoạt động an bình (tức tai)
GURU thành tựu hoạt động làm thịnh vượng (nhiêu ích)
PADMA thành tựu hoạt động lôi cuốn (kính ái)
SIDDHI thành tựu hoạt động Giác ngộ nói chung
HUM thành tựu hoạt động Giác ngộ phẫn nộ (hàng phục).

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM

OM AH HUM ngăn ngừa mọi sự nguyền rủa và tai họa
VAJRA ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực của việc làm gãy bể Samaya với những Bổn Tôn của Giác tánh nguyên sơ
GURU ngăn ngừa những ảnh hưởng tiêu cực của 8 loại Trời và Quỷ Ma trong Luân Hồi Sinh Tử
PADMA ngăn ngừa những ảnh hưởng tiêu cực của những vị Trời thế tục và Quỷ Ma
SIDDHI ngăn ngừa những ảnh hưởng tiêu cực của các vị Rồng và Tinh linh đất
HUM ngăn ngừa những ảnh hưởng tiêu cực của các vị Trời, Quỷ Ma, Con Người, Những Vị Trời trong Luân Hồi Sinh Tử.

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM

OM AH HUM đánh bại đội quân của 5 độc trong Tâm
VAJRA đánh bại sự sân hận
PADMA đánh bại sự khát khao – tham muốn
SIDDHI đánh bại sự thèm muốn, ganh tỵ
HUM đánh bại đội quân của các vị Trời, Quỷ Ma và Con Người.

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM

OM AH HUM đem lại những thành tựu tâm linh hay các Siddhi
VAJRA đem lại siddhi (thành tựu) của những Bổn Tôn an bình và phẫn nộ
GURU đem lại siddhi của những vị trì giữ Giác tánh nội tại (Trì Minh Vương) và các Guru truyền thừa
PADMA đem lại siddhi của những Daka, Dakini và các Hộ Pháp
SIDDHI đem lại những siddhi thông thường và siêu việt
HUM đem lại siddhi của việc hoàn thành bất kỳ điều gì hành giả mong muốn.

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM

OM AH HUM chuyển di tâm thức tới các cõi Tịnh Độ của sự kinh nghiệm
VAJRA chuyển di tâm thức tới Tịnh Độ Hỷ Lạc Hiển Lộ phương Đông
GURU chuyển di tâm thức tới Tịnh Độ Vinh Quang Tráng Lệ phương Nam
PADMA chuyển di tâm thức tới Tịnh Độ Cực Lạc phương Tây
SIDDHI chuyển di tâm thức tới Tịnh Độ Hoạt Động Xuất Sắc phương Bắc
HUM chuyển di tâm thức tới cõi Tịnh Độ Bất Động ở Trung Tâm.

Nếu một hình tướng vật lý có thể biểu lộ sự lợi lạc của ngay cả một lần trì tụng OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM thì toàn thể Trái Đất sẽ không chứa nổi những công đức. Tất cả những chúng sinh nào nhìn, nghe hay nghĩ tưởng, nhớ tới thần chú này sẽ dứt khoát được củng cố trong hàng ngũ của những Bậc trì giữ Giác tánh (Trì Minh Vương) nam và nữ.

Vui lòng trích dẫn link nguồn khi copy nội dung bài viết này! Trân trọng cảm ơn

Bài cũ hơn
Bài mới hơn

post written by:

0 comments: