08/10/2019

Ý nghĩa sức mạnh tâm linh của thần chú Om, kết nối con người với vũ trụ

Om, đôi khi đánh vần là Aum, là một câu thần chú tượng trưng cho sự rung động tiềm ẩn của vũ trụ. Chúng ta sử dụng nó để trao quyền cho bản thân trong thực hành tâm linh của chúng ta vì nó mang đến một mức độ rung động rõ ràng và cộng hưởng mới. Nhưng chính xác thì Om là gì, và tại sao nó tồn tại?


Ý nghĩa sức mạnh tâm linh của thần chú Om, kết nối con người với vũ trụ

Om là chú đầu tiên trong Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn là câu thần chú sáu chữ mầu nhiệm được đức Đạt Lai Lạt Ma cùng các vị cao tăng và Phật tử Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam tụng đọc.

Om như âm thanh của vũ trụ

Có thể là bộ óc vĩ đại nhất của thế kỷ 20, Albert Einstein, đã đặt bản thân vào giải quyết một loạt các vấn đề khó nhằn xung quanh khối lượng và năng lượng. Sự sáng suốt đã mang đến cho ông một ý tưởng đơn giản - năng lượng và vật chất là đồng nhất. Điều này không gây ngạc nhiên cho những người theo truyền thống phương Đông, vì ý tưởng về sự rung động năng lượng khiến tất cả những khái niệm khác nhau trong vũ trụ trở thành cũ kỹ. Om, đại diện cho sự rung động tiềm ẩn của vũ trụ. Năng lượng nguyên thủy, từ đó mọi vật chất được tạo ra.

Thần chú & Ý thức

Mở khóa sức mạnh của Om mất hàng ngàn năm. Các rung động cơ bản của vũ trụ không chỉ tạo ra vật chất, mà còn cả ý thức. Đặc biệt, ba loại ý thức: 
  • Ý thức đầy đủ - trạng thái chúng ta đang ở trong ngay khi chúng ta hoàn toàn tỉnh táo.
  • Tiềm thức - trạng thái chúng ta đang ở khi chúng ta mơ hoặc đạt đến trạng thái thiền định. 
  • Vô thức - trạng thái chúng ta đạt được trong giấc ngủ sâu nhất khi chúng ta không mơ. 
Cả ba trạng thái này rất khác nhau, tất cả đều phát sinh từ cùng một rung động được đại diện bởi Om.

Ý nghĩa sức mạnh tâm linh của thần chú Om, kết nối con người với vũ trụ

Thiền Om

Sức mạnh của thần chú Om có sức mạnh hơn bất kỳ câu thần chú nào khác. Sử dụng thần chú Om trong thiền định cho phép chúng ta kết nối với cấu trúc của vũ trụ. Dựa vào sức mạnh của sự sáng tạo, chúng ta có thể định hình thế giới và vị trí của chúng ta trong đó với sự thông tuệ và hoan hỉ. 

Om cũng cung cấp một loại dòng năng lượng chảy qua như luồng mở rộng con đường giữa các luân xa và cung cấp sự sáng suốt trong tư tưởng. Quan trọng hơn, nó cung cấp cho chúng ta sự tự nhận thức về tinh thần lớn hơn, cho chúng ta một cái nhìn khách quan về cuộc sống của chúng ta. Chúng ta rất cần đánh giá bản thân mà không thiên vị.

Om phù hợp với hầu hết mọi loại thiền. Nhiều phương pháp thiền đòi hỏi sử dụng nhiều loại thần chú để bổ sung hiệu quả, nhưng Om luôn hữu ích ngay cả khi không có mặt vì tất cả các thần chú đều xuất phát từ Om. Nói cách khác, tinh thần Om sống trong tất cả chúng ta cũng như nó tạo nên các nguyên tử của cơ thể chúng ta. Chính nhờ sự rung động của năng lượng mà tất cả chúng ta đều tồn tại, chúng ta có các giai đoạn ý thức và tất cả những lợi ích tinh thần mà nó mang lại, và tất cả chúng ta đều tham gia vào Sự đồng nhất theo một nghĩa xác thực.

Om có thể hữu ích trong thiền định, Om có thể hữu ích trong việc suy ngẫm - nhưng sức mạnh chính xác nhất của Om là khả năng nhắc nhở chúng ta rằng ở cấp độ cơ bản nhất, chúng ta mãi mãi là một vũ trụ nhỏ trong vũ trụ vĩ đại ngoài kia.

Vui lòng trích dẫn link nguồn khi copy nội dung bài viết này! Trân trọng cảm ơn

Bài cũ hơn
Bài mới hơn

post written by: