10/09/2021

12 chiều hướng của ý thức mà chúng ta phải thức tỉnh để đạt đến trình độ vượt xa sự giác ngộ!

12 chiều hướng của ý thức mà chúng ta phải thức tỉnh để đạt đến trình độ vượt xa sự giác ngộ!

Các chiều hướng - thứ nguyên sắp xếp các mặt phẳng tồn tại khác nhau dựa trên tốc độ rung của chúng. Mỗi chiều hướng này tuân theo một bộ luật và nguyên tắc nhất định đặc biệt với tần số của nó.

Con người được cho là sinh vật đa chiều của ánh sáng với cơ thể dày đặc có thể nhìn thấy được mà ý thức đã được gắn vào. Tuy nhiên, họ chỉ nhận thức được một phần ý thức của mình và có tiềm năng tiếp cận 5 chiều đầu tiên.


Hầu hết chúng ta đều cảm thấy thoải mái khi ở cấp độ nhận thức chiều hướng thứ 3, tuy nhiên, việc tiếp cận với chiều thứ 4 được gọi là bình diện thiên thể hay “thời gian” là có thể bằng ứng dụng tâm linh, chẳng hạn như thiền định, tu tập và yêu cầu sự hỗ trợ của những người hướng dẫn tâm linh của chúng ta.

Những người có cái gọi là ý thức Indigo và Crystal có thể đạt đến cấp độ cao như chiều thứ 7, hoặc thậm chí cao hơn.

THỨ NGUYÊN ĐẦU TIÊN


Chiều hướng này đóng vai trò là điểm tập trung trong nhận thức. Điều cộng hưởng trong tần số này là mầm mống của sự sáng tạo mở ra thông tin và hình thức của nó.

THỨ NGUYÊN THỨ 2


Đây là lĩnh vực của thông tin. Thực vật và giới động vật bậc thấp hơn cộng hưởng ở đây, những sinh vật có ý thức có được thông tin DNA và mã di truyền cao cấp của mình. Các yêu cầu cơ bản về thức ăn và sự tồn tại đều có trong mức tần số này.

THỨ NGUYÊN THỨ 3


Đây là lĩnh vực của hình thức. Tâm trí có ý thức của con người và giới động vật bậc cao cộng hưởng ở cấp độ này. Nhận thức về bản thân như một thực thể riêng biệt bắt đầu, nhưng do giới hạn của chiều thứ ba, chúng ta không thể nhớ tiền kiếp của mình.


THỨ NGUYÊN THỨ 4


Đây là lĩnh vực của thời gian. Một số người gọi nó là mặt phẳng trung gian, đây là mức độ tập trung, thông tin, hình thức và sự thay đổi. Đây cũng là chiều hướng của tâm trí tiềm thức, và nơi người ta có thể khai thác để có những khả năng tâm linh tiên tiến.

THỨ NGUYÊN THỨ 5


Đây là lĩnh vực của tinh thần. Đó là khả năng có nhiều mốc thời gian và hằng số giống nhau ở tất cả chúng. Đây là chiều hướng của tâm trí vô thức. Nhận thức về tâm linh bắt đầu xuất hiện ở cấp độ này. Việc ghi nhớ bản thân cao hơn của chúng ta thường được cảm nhận trong không gian này.


THỨ NGUYÊN THỨ 6


Đây là lãnh vực của linh hồn. Đó là chiều của ánh sáng. Trong không gian này, một người đầu hàng trước dòng chảy nhẹ nhàng của sự tiến hóa của linh hồn để phù hợp với tất cả các khả năng của linh hồn.

THỨ NGUYÊN THỨ 7


Đây là cảnh giới của vô cùng. Đó là không gian mà linh hồn điều chỉnh để tự tiến hóa.

THỨ NGUYÊN THỨ 8


Đây là cõi vĩnh hằng. Đó là ý thức vũ trụ đầy đủ với tất cả các khía cạnh của nó. Đó là nơi tất cả tiêu điểm, thông tin, hình thức, thời gian, tâm linh, linh hồn, vô cực và vĩnh cửu được thống nhất. Đó là chính Vũ trụ.

THỨ NGUYÊN THỨ 9


Đây là cảnh giới của Chúa. Đó là chiều hướng của Ý thức Thượng đế.

THỨ NGUYÊN THỨ 10


Đây là vương quốc của Đa vũ trụ. Đó là chiều không gian bên ngoài Vũ trụ và ý thức đã tạo ra nó.

THỨ NGUYÊN THỨ 11


Đây là lĩnh vực của Omniverse. Đó là chiều ý thức từ tất cả các Đa vũ trụ có thể có.

THỨ NGUYÊN THỨ 12


Đây là cảnh giới của Tình yêu. Đó là chiều hướng của sự rung động của tình yêu xuyên qua mọi thứ và hợp nhất mọi thứ, mọi sự tập trung và nhận thức, thông tin, hình thức, sự thay đổi, tinh thần, linh hồn, vô cực, vĩnh cửu, Thượng đế, Đa vũ trụ và xa hơn cả Đa vũ trụ.

Ở cấp độ này có nghĩa là người ta đã đạt tới Ý thức Nguồn hay Ý thức Tình yêu. Điều này không bị nhầm lẫn với tình yêu lãng mạn mà chúng ta dành cho nhau, tuy nhiên, nó có thể là chất xúc tác để điều chỉnh tần số rung động này.

Chúng ta là những sinh vật có quyền truy cập vào tất cả các chiều không gian này của tâm thức tại bất kỳ thời điểm và địa điểm nào.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa thức tỉnh những cấp độ cao hơn này và hầu hết ý thức của chúng ta không phù hợp với những không gian này. Nhưng chúng ta đang đến đó!

Duy trì cảm giác yêu thương trong trái tim của bạn có lẽ là cách tốt nhất để điều chỉnh tất cả các chiều của ý thức của bạn!


Vui lòng trích dẫn link nguồn khi copy nội dung bài viết này! Trân trọng cảm ơn

Bài cũ hơn
Bài mới hơn

post written by: