27/9/21

Bài kiểm tra: Bạn là một đứa trẻ chàm Indigo, trẻ pha lê Crystal hay đứa trẻ cầu vồng Rainbow

Nhiều người tin rằng đã có một làn sóng linh hồn được sinh ra để thay đổi lối sống công nghiệp và lạc hậu để trở nên 'khai sáng' và tâm linh hơn. Bạn có thể đã nghe nói về 'Indigo Children' và 'Lightworkers' trên internet.

Bài kiểm tra: Bạn là một đứa trẻ chàm Indigo, trẻ pha lê Crystal hay đứa trẻ cầu vồng Rainbow

Lightworkers chỉ là một hệ quả mà cách thức của thế giới hiện đại đã mang lại cho tâm lý con người.

Hãy để tôi giải thích.

Một Lightworker là một người có thể cảm nhận được rằng có rất nhiều việc chữa lành cần được thực hiện trên quy mô lớn đối với thế giới. Các lối sống hiện đại không phù hợp và có hại cho chính chúng ta và Thiên nhiên, mà tất cả chúng ta là một phần của cuộc sống.

20/5/21

12 dấu hiệu nhận biết bạn đang nuôi một đứa trẻ cầu vồng Rainbow Child

Starseed là những con người đến Trái đất để xây dựng nền tảng vững chắc cho một xã hội mới - một xã hội mà hòa bình, nhân ái và hòa hợp là cách sống mới.

12 dấu hiệu nhận biết bạn đang nuôi một đứa trẻ cầu vồng Rainbow Child

Làn sóng cuối cùng trong nhóm Starseed là Rainbows - với sứ mệnh giúp nhân loại thức tỉnh, những đứa trẻ Cầu Vồng đã đến Trái đất với một mục đích to lớn.